Μηχανές Finishing

Στην Printerland διαθέτουμε και υποστηρίζουμε επαγγελματικά μηχανήματα διαχείρισης τελικής επεξεργασίας εγγράφων για συρραφή ,δίπλωση ,διάτρηση ,βιβλιοδεσία ,πλαστικοποίηση ,κοπή, καταστροφή κ.α.

finishing
Scroll to top
espa